Service Hotline

021-62845730

021-62845730

support

技术服务

大型开式齿轮润滑需要系统的服务,是设备运行的保障。埃麦苛斯润滑服

务工程师每年百次以上现场服务,确定了行业服务的优良口碑。

1700632002746.png

                       矿山行业现场服务指导

 

1700632246271.png

                      电力行业现场服务指导

 

1700632281156.png

                        水泥行业现场服务指导


1700632309440.png

                      齿轮检查打磨找正服务


1700632459993.png

                      汽车行业润滑服务指导